Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν. 4336/2015: Μέχρι και 17 χρόνια παραπάνω δουλειά για χιλιάδες ασφαλισμένους!ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Τρίτη 27 Οχτώβρη 2015
Περίπου 150.000 ασφαλισμένοι θα δουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης να αυξάνονται σταδιακά
Από μερικούς μήνες μέχρι και 17 χρόνια επιπλέον δουλειάς «φορτώνει» σε ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων (π.χ. γυναίκες με ανήλικο που το 2010 είχαν τις απαιτούμενες μέρες Ασφάλισης, αλλά δεν είχαν το ηλικιακό όριο) η κυβέρνηση, με την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, η οποία δημοσιεύτηκε χτες και εξειδικεύει τις διατάξεις του πρόσφατου αντιασφαλιστικού νόμου 4336.
Η εγκύκλιος συνοδεύεται από δύο πίνακες και καθορίζει τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για περίπου 150.000 ασφαλισμένους, που μέχρι την ψήφιση του νόμου (18/8/2015) υπάγονταν σε ειδικό καθεστώς.
Πρόκειται για ασφαλισμένους που μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη ή πλήρη σύνταξη πριν τα 67 ή τα 62 και δεν πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι τις 18/8/2015.
Ολοι αυτοί προβλέπεται μέχρι το 2022 να συγκλίνουν σταδιακά με τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, που είναι το 67ο έτος της ηλικίας, ή όποτε ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τις 12.000 μέρες ασφάλισης μεταξύ 62ου και 67ου έτους.
Ο βηματισμός της αύξησης των ορίων αποτυπώνεται στους δύο πίνακες της εγκυκλίου και του αντίστοιχου νόμου. Στον πρώτο απ' αυτούς, εμπίπτουν όσοι ασφαλισμένοι, με βάση τις προγενέστερες διατάξεις, μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν πριν το 62ο έτος, με περισσότερες από 10.500 μέρες ασφάλισης.

Απ' αυτούς, όσοι συνταξιοδοτούνταν με 10.500 ένσημα (35ετία) και υπήρχε όριο ηλικίας, το νέο ηλικιακό όριο που ισχύει από φέτος ορίζεται στο 55ο έτος τουλάχιστον. Το 2016 το νέο ηλικιακό όριο αυξάνεται στο 56ο έτος κ.λπ. Για όσους συνταξιοδοτούνταν με 35ετία και χωρίς όριο ηλικίας, το νέο ηλικιακό όριο ορίζεται φέτος στο 58ο έτος της ηλικίας τους, με κλιμακωτή αύξηση για κάθε επόμενο χρόνο.
Στον άλλο πίνακα εμπίπτουν όσοι ασφαλισμένοι με βάση τις μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις των καταστατικών των Ταμείων τους μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με λιγότερες από 10.500 μέρες ασφάλισης. Σε αυτή την περίπτωση, η σταδιακή αύξηση του νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης ξεκινά φέτος από το 55ο έτος της ηλικίας τους και φτάνει το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι το 2022.
Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης, επιβάλλεται επιπλέον ποινή μείωσης 10%. Στην περίπτωση του ιδιωτικού τομέα, η «πρόωρη» αποχώρηση τιμωρούνταν μέχρι σήμερα με μείωση κατά 6% της σύνταξης ετησίως και μέχρι και πέντε χρόνια. Σ' αυτήν τη μείωση, προστίθεται άλλο ένα 10%. Αυτό σημαίνει μειώσεις στις συντάξεις μέχρι και 40% σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης, που την καθιστά επί της ουσίας απαγορευτική.
Οσοι ασφαλισμένοι είχαν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης πριν την 18/8/2015 και μπορούσαν να έχουν συνταξιοδοτηθεί αλλά συνέχισαν να εργάζονται δεν εμπίπτουν στις νέες αυξήσεις και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε με τα παλιά ηλικιακά όρια.
Από τις νέες αυξήσεις στα όρια ηλικίας φαίνεται πως τη γλιτώνουν σ' αυτήν τη φάση τουλάχιστον, οι εργαζόμενοι που υπάγονται στο καθεστώς των ΒΑΕ, οι απασχολούμενοι σε οικοδομικές και τεχνικές εργασίες που περιλαμβάνονται στην περίπτωση Α2 της ΥΑ Φ10221/οικ. 26816/929/2-12-2011 (Β'2778) και το προσωπικό καθαριότητας των ΟΤΑ. Εξαιρούνται επίσης όσοι συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του νόμου 612/1977, όπως αυτές συμπληρώθηκαν αργότερα (συντάξεις αναπηρίας και βαριών ασθενειών), αλλά και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες με παιδιά ανίκανα προς κάθε βιοποριστική εργασία.