Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019

ΤΕΤΡΑΣΕΛΙΔΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Ισχυρό ΚΚΕ παντού! Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε την πραγματική διαφορά

ΤΕΤΡΑΣΕΛΙΔΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ισχυρό ΚΚΕ παντού! Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε την πραγματική διαφορά