Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019

"ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ" ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ


Φυλλάδιο με τους υποψήφιους στο Δήμο Θέρμης
Η "Λαϊκή Συσπείρωση" Δήμου Θέρμης τύπωσε φυλλάδιο υποψηφίων για το δημοτικό και τα τοπικά συμβούλια: