Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Η δανειακή σύμβαση της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Στόχος η αποφασιστική ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων, για την ανάκαμψη. Βασικός μοχλός το Ταμείο ιδιωτικοποιήσεων

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
Η δανειακή σύμβαση του τρίτου μνημονίου προβλέπει τη διοχέτευση προς το ελληνικό κράτος «φρέσκων» κεφαλαίων ύψους μέχρι 86 δισ. ευρώ, «υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό καθορίζεται με βάση το ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής από το ΔΝΤ».
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ποσά ύψους μέχρι 25 δισ. ευρώ θα κατατεθούν σε ειδικό λογαριασμό, προκειμένου να κατευθυνθούν στις νέες ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζικών ομίλων. Πρόκειται για κεντρικό πυλώνα του μνημονίου και της δανειακής σύμβασης, που όπως προβλέπεται θα συνδυαστεί με μπαράζ αναδιαρθρώσεων, με τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, προκειμένου οι τράπεζες να απαλλαγούν από τα βαρίδια, ενώ παράλληλα ανοίγει ο δρόμος για πλειστηριασμούς και κατασχέσεις, ακόμη και για την πρώτη κατοικία των λαϊκών νοικοκυριών.
Ταυτόχρονα, με τη «διαχείριση» των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων, ανοίγει ο δρόμος για τις μαζικές αναδιαρθρώσεις που έχει ανάγκη το κεφάλαιο, με άξονα το διαχωρισμό των επιχειρήσεων, αλλά και ολόκληρων κλάδων της οικονομίας και της παραγωγής, σε βιώσιμους και ανταγωνιστικούς ή όχι, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στη συγκεντροποίηση του κεφαλαίου. Είναι φανερό ότι το πλαίσιο εξυγίανσης των τραπεζών, το οποίο θα υποστηριχτεί και από τη νέα δανειακή σύμβαση από την πλευρά της τρόικας, θα προβλέπει και τη μεταφορά «κόκκινων» και άλλων προβληματικών δανείων σ' ένα νέο οργανισμό που θ' αναλάβει τη διαχείρισή τους. Από τη μία πλευρά, οι τράπεζες θα ενισχύσουν τα κεφάλαια με την πώληση των εν λόγω προβληματικών δανείων και από την άλλη, θ' απαλλαγούν από τα βαρίδια.

Σε αυτό το πλαίσιο, μέχρι τα τέλη Φλεβάρη 2016, η Τράπεζα της Ελλάδας, σε συνεργασία με τα πιστωτικά ιδρύματα, θα καθορίσει συγκεκριμένους στόχους για ρυθμίσεις δανείων, πλειστηριασμούς, ύψος «κόκκινων» δανείων, πωλήσεις χαρτοφυλακίων, δανείων κ.λπ. Παράλληλα, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα καταρτίσει σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων (εκκαθάριση/πλειστηριασμοί), με στόχο να επιταχυνθούν οι αναδιαρθρώσεις μεγάλων επιχειρήσεων, ακόμη και ολόκληρων κλάδων.
Ταμείο ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, μέσω της δανειακής σύμβασης, δεσμεύεται «να παρασχεθεί ασφάλεια στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας - EMS», ακόμη και με «έγκυρα, εκτελεστά και αμετάκλητα δικαιώματα τρίτων». Αυτό σημαίνει πρόσθετες παροχές εγγυήσεων στους δανειστές, οι οποίοι, με βάση τα «εκτελεστά και αμετάκλητα δικαιώματα», θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης κατάσχεσης κρατικών περιουσιακών στοιχείων, σε περίπτωση «αθέτησης» των δανεικών υποχρεώσεων από την πλευρά του ελληνικού αστικού κράτους.
Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές «δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιονδήποτε νόμο που αφορά το Ταμείο ανακεφαλαιοποίησης, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του ΕMS (...) συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, της διαδικασίας επιλογής και διορισμού των μελών κάθε συμβουλίου του Ταμείου ανακεφαλαιοποίησης».
Το Ταμείο μπορεί να διαθέσει «δάνεια εξυγίανσης» (στις τράπεζες), με την προϋπόθεση ότι προηγουμένως θα «εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και συμφέροντά του στον EMS». Η εκχώρηση αφορά στα μετοχικά πακέτα των τραπεζών, που αποτελούν τα περιουσιακά στοιχεία του κρατικού Ταμείου ανακεφαλαιοποίησης. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει συγκεντροποίηση του κεφαλαίου σε ευρωενωσιακό επίπεδο ή τρόπος ευρωενωσιακής διαχείρισης στα πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνησης.
Oπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο νόμο με τα πρώτα από τα προαπαιτούμενα αντιλαϊκά μέτρα που ήδη ψηφίστηκαν από τη Βουλή, η συμμετοχή του κράτους στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών «ασκείται με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια». Σ' αυτό το πλαίσιο, η κρατική συμμετοχή επιστρέφεται στους ιδιώτες μετόχους, «μόλις το επιτρέψουν οι εμπορικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες»...
Ταμείο ιδιωτικοποιήσεων
Στο αστρονομικό ύψος μέχρι 50 δισ. ευρώ φτάνει το απόθεμα της κρατικής περιουσίας που θα περάσει στο νέο, υπό διαμόρφωση «ανεξάρτητο» Ταμείο, προκειμένου στη συνέχεια να δοθούν σε μονοπώλια και ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους. Ταμείο στο οποίο θα περιέλθουν περιουσιακά στοιχεία, μετοχές των κρατικών επιχειρήσεων, νευραλγικές υποδομές, καθώς και «φιλέτα» ακίνητης δημόσιας περιουσίας, ενώ συζητείται και η εκχώρηση σε αυτό και του συνόλου των μελλοντικών εσόδων που θα δημιουργούνται από την εκμετάλλευση του ορυκτού/φυσικού πλούτου της χώρας. Ετσι, ενισχύουν τους ιδιωτικούς επιχειρηματικούς ομίλους για να επενδύσουν λιμνάζοντα ως τώρα κεφάλαια λόγω κρίσης, για να ανακάμψουν με τη διευρυμένη αναπαραγωγή της κερδοφορίας τους. Ο σχετικός εφαρμοστικός νόμος θα έχει ψηφιστεί έως το τέλος Οκτώβρη, προκειμένου το νέο Ταμείο ν' αρχίσει να λειτουργεί από τα τέλη του 2015. Στο Ταμείο των ιδιωτικοποιήσεων θα περιέλθει και η κρατική συμμετοχή στους ελληνικούς τραπεζικούς ομίλους, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί μετά την ανακεφαλαιοποίησή τους.
Ακόμα, η συγκυβέρνηση ισχυρίζεται πως «από τα 50 δισ. ευρώ, το 50% θα χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για την ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών (εκτιμάται ότι θα χρειαστούν από 10 έως 25 δισ. ευρώ, ανάλογα με τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών), ενώ το υπόλοιπο 50% θα πάει το μισό σε ανάπτυξη και το άλλο μισό στην αποπληρωμή χρέους». Ουσιαστικά, δηλαδή, το 75% θα οδηγηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε τμήματα του κεφαλαίου για τη λεγόμενη καπιταλιστική ανάκαμψη, η οποία περνά μέσα από τα συντρίμμια των δικαιωμάτων των εργαζομένων, που κατεδαφίζονται εδώ και χρόνια από τη στρατηγική της ΕΕ, που υλοποιείται και μέσω των μνημονίων της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, των ΑΝΕΛ. Οσο για το υπόλοιπο 25% που λένε ότι θα πάει στην αποπληρωμή του χρέους, αυτό δεν το δημιούργησε ο λαός, αλλά θα συνεχίσει να το πληρώνει με τα μέτρα - «καρμανιόλα».
Σε αυτό το πλαίσιο, η δανειακή σύμβαση προβλέπει:
Τη μελλοντική σύναψη ειδικής σύμβασης, ειδικά με το εν λόγω Ταμείο, προκειμένου αυτό να «συμπεριληφθεί ως συμβαλλόμενο μέρος» στη δανειακή σύμβαση ή σε άλλες συμφωνίες με τον EMS.
Να παρασχεθεί στον EMS εγγύηση «εξόφλησης της χρηματοπιστωτικής συνδρομής από οποιοδήποτε μέρος του Ταμείου ιδιωτικοποιήσεων ενδέχεται να απαιτήσει ο EMS κατά τη διακριτική του ευχέρεια», δηλαδή να εξοφληθούν οι δανειστές από οποιοδήποτε τμήμα κρατικής περιουσίας κρίνουν οι ίδιοι ως κατάλληλο.
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η δανεική σύμβαση της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ περιέχει ειδική ρήτρα «αθέτησης υποχρεώσεων» (κατασχέσεις κ.ά.), όχι μόνο για τα νέα δάνεια, αλλά και γι' αυτά που έχουν χορηγηθεί και αναδιαρθρωθεί στο πλαίσιο των δύο προηγούμενων μνημονίων...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ, ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ Π

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΚΕ ΓΙΑ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΚΕ ΠΑΝΤΟΥ

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΚΕ ΠΑΝΤΟΥ

ΤΕΤΡΑΣΕΛΙΔΟ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ